Kimyaturk Kimya Forumu
Mayıs 24, 2017, 05:32:08 ÖS *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
E-posta adresinize aktivasyon iletisi gelmediyse lütfen buraya tıklayın.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
 
  Ana Sayfa   Forum   Yardım Takvim Giriş Yap Kayıt  
Reklam AlanıSayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kimyasal Tepkimelerde Niçin Çökelek Oluşur ? [ Dönem Ödevi Konum ]  (Okunma Sayısı 20840 defa)
A A A A
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
aLMiRaTa
Ziyaretçi
« : Nisan 23, 2009, 01:50:25 ÖS »

Merhaba KimyaTürk

Dönem Ödevi Konumu Bulmakta Zorlanıyorum .

Konum : Kimyasal Tepkimelerde Niçin Çökelek Oluşur ? 
Araştırmalarım Sonucu ;

Çöktürme ile oluşan katıların tanecik boyutu geniş bir aralıkta değişir.Aralığın bir ucunda tanecikleri çıplak gözle görülmeyen kolloidal süspansiyonlar (10^-7  -on üzeri eksi 7- 10^-4 -on üzeri eksi 4- cm çapında) bulunur.Bu tanecikler çözeltide çökme meyli göstermezler ve kolayca süzülemezler.Diğer uçta tanecik boyutu milimetrenin onda biri veya daha büyük boyutta çökelekler bulunmaktadır.Bu tür taneciklerin sıvı çözeltide dağılarak oluşturdukları faz, kristal süspansiyon adını alır.Kristal süspansiyonlardaki taneciklerin kendiliğinden çökmeye eğilimleri vardır ve kolayca süzülebilirler.

Çökeleklerin oluşmaları üzerinde bilim adamları yıllardır araştırmalar yapmaktadırlar.Ancak yine de bu olayın mekanizması tam olarak açıklanabilmiş değildir.Bununla birlikte tanecik boyutuna, çözünürlük, sıcaklık, reaktif konsantrasyonu ve karıştırma hızı gibi değişkenlerin de etki ettiği bilinmektedir.Bu değişkenlerin net etkilerinin kantitatif açıklamasında tanecik boyutunun bağıl aşırı doymuşluk adı verilen sistemin bir tek özelliği ile ilgili olduğu kabul edilir.Bağıl aşırı doymuşluk aşağıdaki gibidir.

Bağıl aşırı doymuşluk=(Q-S)/S

Bu eşitlikte Q,bir türün herhangi bir andaki konsantrasyonu;S ise bu türün denge çözünürlüğüdür.

Çöktürme reaksiyonları çoğunlukla o kadar yavaştır ki, çöktürücü reaktifin damla damla eklenmesi halinde bile aşırı doymuşluk meydana gelir.Deneysel veriler, bir çökeleğin tanecik boyutunun, çöktürücü reaktifin ilave edilmesi esnasında ortalama bağıl aşırı doymuşlukla ters orantılı olarak değiştiğini göstermektedir.Bu nedenle (Q-S)/S büyük olduğunda, çökelek kolloidal olmaya meyleder; (Q-S)/S küçül olduğunda ise kristal katı oluşumu daha muhtemeldir.


NOT: Bir kolloit çapları 10^-4(on üzeri eksi dört) cm'den daha düşük taneciklerden oluşan bir katıdır.


Sonuç: Çökelek oluşumunun madde derişimleriyle ilgili bir kavram olduğunu ve bunu bağıl aşırı doymuşluk ile hesaplayabileceğini, oluşan çökeleğin boyutunun ne olduğunu yukarıdaki ifadelerden anlayabilirsin.

KAYNAK: Analitik Kimya Temelleri Skoog West Holler

Bunu Buldum Fakat Bu Dönem Ödevim İçin Yeterli Değil Lütfen Yardımcı Olursanız Sevinirim

Mesajınıza teşekkür eden üyeler:

Emre KOZ

Bu mesaj için, 1 üye teşekkür etti!
Kayıtlı
Kimyaturk Kimya Forumu
« : Nisan 23, 2009, 01:50:25 ÖS »

Reklam Alanı
 Kayıtlı
AYŞE BAL
Ziyaretçi
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2009, 12:57:52 ÖÖ »

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Kayıt Olunuz Ya da Giriş Yapınızık olarak bu sebebiyse çökelek herhangi bir kimyasalın baska bir kimyasalla etkileşmesi sonucu reaksiyon etkisinde çökeltiler olusur bu çökelti volumetriktirBurada analit (analizi yapılan çözelti) ile titrant arasındaki reaksiyon sonucunda ortamda çözünen ve  çökelek oluşur. Çökelme tepkimesinin volumetrik analizde kullanılabilmesi için tepkimenin çabuk ve çökelmenin tam olması gerekir. Çünkü eşdeğer noktaya yaklaştıkça yani titrant daha yavaş ilave edildikçe yeterince aşırı doygunluk oluşmaz ve çökelme çok yavaş olur. Çökme rekasiyonunun gözlenebilmesi için uygun bir indikatör kullanılması gerekmektedir. Çöktürme titrasyonlarında kullanılan en önemli titrant gümüş nitrattır (AgNO3). Bu nedenle çöktürme titrasyonlarına arjantometrik yöntemler denir.
 
Çöktürme tepkimelerinde eşdeğer ağırlık, tepkimeye giren katyon yüküve titrasyon tepkimesinin stokiyometrisiesas alınarak hesaplanır. Örneğin metal katyonlarının çoğunu, az çözünen hidroksitler oluştururlar. Dolayısı ile bu elementlerin standart sodyum hidroksit çözeltisi ile çöktürme titrasyonu yöntemi ile tayin edilebileceği düşünülebilmelidir, ancak oluşan hidroksitler, önemli miktarda safsızlık absorpladıklarından bu yöntem bu katyonların analizinde kullanılamaz.
 
Çöktürme tepkimesine giren bir maddenin bir formül gramının verdiği veya tepkidiği katyon +1 değerlikli ise formül ağırlığına, +2 değerlikli ise formül ağırlığının yarısına, +3 değerlikli ise formül ağırlığının üçte birine eşittir.
 
Bazı örnek titrasyonların da eşdeğer ağırlık (E.A.) hesaplamaları
 
Titrasyon tepkimesi : Ag+ + Cl-    à     AgCl (k)
 
            AgNO3 için : E.A. = Formül Ağırlığı (F.A.)
 
            Ag2SO4 için : E.A. = F.A. / 2
 
            BaCl2. 2H2O için : E.A. = F.A. / 2   (nBaCl2 = ½ nCl-)
 
            AlOCl için : E.A. = F.A.   (nAlOCI = nCl-)
 
            AlCl3 için : E.A. = F.A. / 3   (nAlCl3 = 1/3 nCl-)
 
Titrasyon Tepkimesi (Analit çinko katyonu) :
           
            3Zn++ + 2K4Fe(CN)6     à    6 K+ + K2Zn3 (Fe(CN)6)2 (k)
 
            ZnSO4 için : E.A. = F.A. / 2
 
            K4Fe(CN)6 için : E.A. = F.A. / 3   (nK4Fe(CN)6 = 2/3 nZn++)
 
           
 
 
02. Volhard Metodu ile Yapılan Analizler
 
 
Volhard yöntemi bazı halojenür iyonlarının analizini sağlayan dolaylı bir titrasyondur. Bunun için belirli miktarda aşırı AgNO3 çözeltisi, analit çözeltisine eklenir, aşırı Ag, standart SCN3- çözeltisi ile geri titre edilir.
 
X- + Ag+     à   AgX + Ag+ (aşırı)
 
Ag+ (aşırı) + SCN-    à      AgSCN (k)
 
Eşdeğer nokta, indikatör olarak ilave edilen Fe3+ ün, SCN- nin aşırısı ile oluşacağı renkli kompleksle belirlenir.
 
Fe3+ + SCN-  Fe(SCN)2+                       Ko1 = 1,40.102
 
 
Volhard yönteminin dolaylı kullanımında tepkime ortamında oluşan AgI, AgBr, AgSCN çökeleklerinin, geri titrasyonundan önce ortamdan uzaklaştırılmasına gerek yoktur. Fakat AgCl çökeleğinin geri titrasyondan önce ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
 
Çünkü AgCl (Kçç = 1,82.10-10), AgSCN (Kçç = 1,10-10-12) den daha çok çözünür. Dolayısıyla geri titrasyon sırasında aşağıdaki tepkime gerçekleşir.
 
AgCl (k) + SCN-  Cl- + AgSCN (k)
 
AgCl, geri titrasyondan önce ya ortamdan süzülerek ayrılır ya da çökeleğin üzeri bir organik madde ile örtülerek çözeltiyle teması önlenir. Bu amaçla en çok nitrobenzen ve karbon tetraklorür kullanılır, organik faz geri titrasyondan önce birkaç mL olarak ortama ilave edilir.
 
 
02.01. Volhard Yöntemi ile Klorür ( CI- ) Analizi
 
02.01.01. Kullanılan Kimyasallar
 
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
Amonyum demir-3-sülfat İndikatörü (NH4Fe(SO4)2. 12H2O)
Ayarlı 0.1 N Potasyum Tiyosiyanat Çözeltisi (KSCN)
 
02.01.02.  Deneyin Yapılışı
 
Eğer analiz yapılacak madde katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.5 –0.6 g arasında 0.1 mg duyarlıkla ( Ws ) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 100 ml damıtık suda çözülür. Eğer örnek sıvı ise analizi yapılacak numuneden 10 mL alınır. 5 ml 6F HNO3 ile asitlendirilir. Daha sonra çözeltiye  hacmi tam olarak VAg (yaklaşık 15 mL  ) bilinen  ayarlı AgNO3 çözeltisi , 5 ml demir(III) amonyum sülfat belirteci ve 5 ml klorsuz nitrobenzen eklenir. Çözelti kuvvetlice çalkalanır. Ortamdaki Ag+ iyonunun fazlası ayarlı KSCN çözeltisi ile dönüm noktasında oluşan FeSCN+2 kompleksinin kırmızı – kahverengi rengi bir dakika kalıcı olana kadar titre edilir. Harcanan titrant hacmi (VKSCN) not edilir.
 
Titrasyondan önce :
 
            Ag+ + Cl-     à     AgCl (beyaz) + Ag+ (fazlası) Kçç = 1.8 x 10-10
 
Titrasyon tepkimesi :
 
            Ag+ (fazlası) + SCN-  à   AgSCN (beyaz) Kçç = 1.1 x 10-12
 
Dönüm noktasında :
 
            SCN- (fazlası) + Fe+3  à     FeSCN+2 (kırmızı-kahverengi)
 
 
 
02.01.03.  Hesaplamalar
 
Örnekteki Cl’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 35.45
 
Cl- Ağırlığı (mg) = 35.45 x (VAg x NAg – VKSCN x NKSCN)
 
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
 
NKSCN = Ayarlı KSCN çözeltisinin normalitesi,
 
VAg = Eklenen AgNO3 hacmi, ml
 
VKSCN = Titrasyonda harcanan KSCN hacmi, ml
 
Numunedeki Cl- miktarı
 
% Cl- = (Bulunan Cl- Ağırlığı / Ws) x 100
 
 
02.02. Volhard Yöntemi ile Bromür ( Br - ) Analizi
 
02.02.01. Kullanılan Kimyasallar
 
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
Amonyum demir-3-sülfat İndikatörü (NH4Fe(SO4)2. 12H2O)
Ayarlı 0.1 N Potasyum Tiyosiyanat Çözeltisi KSCN
 
02.02.02.  Deneyin Yapılışı
 
Eğer analiz yapılacak madde katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.5-0.6 g arasında 0.1 mg duyarlıkla ( Ws ) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 100 ml damıtık suda çözülür. Eğer örnek sıvı ise analizi yapılacak numuneden 10 mL alınır. 5 ml 6F HNO3 ile asitlendirilir. Daha sonra çözeltiye  belli hacimde VAg (yaklaşık 15 mL) ayarlı AgNO3 çözeltisi ve 5 ml demir(III) amonyum sülfat çözeltisi eklenir. Çözelti kuvvetlice çalkalanır. Ortamdaki Ag+ iyonunun fazlası ayarlı KSCN çözeltisi ile dönüm noktasında oluşan FeSCN+2 kompleksinin kırmızı – kahverengi rengi bir dakika kalıcı olana kadar titre edilir. Harcanan titrant hacmi (VKSCN) not edilir.
 
Titrasyondan önce :
 
            Ag+ + Br-    à      AgBr (sarı) + Ag+ (fazlası) Kçç = 5.3 x 10-13
 
Titrasyon tepkimesi :
 
            Ag+ (fazlası) + SCN-  à  AgSCN (beyaz) Kçç = 1.1 x 10-12
 
Dönüm noktasında :
 
            SCN- (fazlası) + Fe+3  à    FeSCN+2 (kırmızı-kahverengi)
 
 
 
02.02.03.    Hesaplamalar
 
 
Br’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 79,916
 
Örnekteki Br- Ağırlığı (mg) = 79,916x (VAg x NAg – VKSCN x NKSCN)
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
 
NKSCN = Ayarlı KSCN çözeltisinin normalitesi,
 
VAg = Eklenen AgNO3 hacmi, ml
 
VKSCN = Titrasyon sırasında KSCN hacmi, ml
 
 
Numune içerisindeki Br - miktarı
 
            % Br - = (Bulunan Br- Ağırlığı / Ws) x 100
 
 
03. Mohr Metodu ile Yapılan Analizler
 
Bu yöntem en çok Cl- ve Br- iyonlarının analizinde kullanılır, eşdeğer nokta titrant (AgNO3) ile indikatör (CrO42-) arasında oluşan tuğla kırmızısı rengi Ag2CrO4 çökeleğinin oluşumu ile belirlenir.
 
Ag+ + Cl-  AgCl (k)
 
2Ag+ + CrO42-  Ag2CrO4 (k)
 
Titrasyon işleminde analit çözeltisine K2CrO4 eklendiğinde, çözeltinin rengi sarı olur. Titrasyon başladığında tuğla renkli Ag2CrO4 çökeleği oluşsa bile çabucak kaybolur, çünkü Ag2CrO4, daha az çözünen AgCl haline dönüşür. Eşdeğer noktada ise ortamda Cl- bulunmadığından, Ag2CrO4 oluşumu gözlenebilir.
Bu titrasyonda iki önemli faktör vardır. Bunlardan biri CrO42- derişimi, ikincisi ise çözelti pH’sıdır.
 
Mohr yönteminin kullanıldığı titrasyonların pH 7 ile 8 dolayında yapılması gerekir. Eğer pH 6 dan küçükse, kromatın bir kısmı HCrO4 haline dönüşür ve Ag2CrO4 ün çökebilmesi için daha fazla AgNO3 kullanmak gerekir. pH 10 dan büyükse, AgOH çökebilir. pH nin uygun değerde tutulması için çözeltiye katı CaCO3 eklenmesinde yarar vardır, doygun CaCO3 eklenmesinde yarar vardır, doygun CaCO3 çözeltisinde CO32- iyonunun su ile tepkimesinden dolayı pH yaklaşık 9 dolayındadır.
 
Mohr yöntemi Cl- ve Br- iyonlarının tayininde tercihli olarak kullanılır, I- analizinde tercih edilmez, çünkü CrO42-, I- yi I2 ye yükseltger.
 
 
03.01. Mohr Metodu ile Bromür (Br -)Tayini
 
 
03.01.01. Kullanılan Kimyasallar
 
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat(AgNO3) Çözeltisi
% 5 lik K2CrO4
 
03.01.02.  Deneyin Yapılışı
 
Analizi yapılacak katı numune, 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında 0.1 mg duyarlıkla (Ws) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 50 ml damıtık suda çözülür. % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenir. Çözelti ayarlı 0.1 N AgNO3çözeltisi ile Ag2CrO4 ın kırmızı rengi kalıcı olana kadar titre edilir. Dönüm noktasına yaklaşılırken titrant çok yavaş eklenmelidir. Öncelikle çözeltide oluşan kırmızı renk gidene kadar çözelti çalkalanmalı daha sonra titrant damla damla eklenmelidir. Harcanan titrant hacmi (VAg) not edilir.
Verilen numune çözelti halinde ise, % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenir ve doğrudan AgNO3 ile yukarıda anlatıldığı şekilde titre edilir.
 
 
Titrasyon Tepkimesi :
 
            Ag+ + Br -  à     AgBr (sarı)  Kçç = 5.2 x 10-13
 
Dönüm Noktasında :
 
            2 Ag+ (fazlası) + CrO4-   à    Ag2CrO4 (kırmızı)  Kçç = 1.1 x 10-12
 
03.01.03. Hesaplamalar
 
Br’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 79.09
 
Örnekteki Br - Ağırlığı (mg) = 79.09 x VAg x NAg
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
 
VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml
 
 
Numunedeki Br - miktarı
 
% Br - = ( Bulunan Br- Ağırlığı / Ws) x 100
 
           
03.02. Mohr Metodu ile Klorür (Cl-) Tayini
 
 
03.02.01. Kullanılan Kimyasallar
 
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
% 5 lik K2CrO4
 
03.02.02. Deneyin Yapılışı
 
Analizi yapılacak katı numune, 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında 0.1 mg duyarlıkla (Ws) tartılır. Dikkatle erlene aktarılır ve yaklaşık 50 ml damıtık suda çözülür. % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenir. Çözelti ayarlı 0.1 N AgNO3çözeltisi ile Ag2CrO4 ın kırmızı rengi kalıcı olana kadar titre edilir. Dönüm noktasına yaklaşılırken titrant çok yavaş eklenmelidir. Öncelikle çözeltide oluşan kırmızı renk gidene kadar çözelti çalkalanmalı daha sonra titrant damla damla eklenmelidir. Harcanan titrant hacmi (VAg) not edilir.
Verilen numune çözelti halinde ise, % 5 lik K2CrO4 çözeltisinden 1.0 ml eklenir ve doğrudan AgNO3 ile yukarıda anlatıldığı şekilde titre edilir.
 
 
Titrasyon Tepkimesi :
 
            Ag+ + Cl-   à   AgCl (beyaz)  Kçç = 1.8 x 10-10
 
Dönüm Noktasında :
 
            2 Ag+ (fazlası) + CrO4-  à   Ag2CrO4 (kırmızı)  Kçç = 1.1 x 10-12
 
 
03.02.03. Hesaplamalar
 
 
Cl’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 35.5
 
Örnekteki Cl- Ağırlığı (mg) = 35.5x VAg x NAg
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
 
VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml
           
 
Numunedeki Cl miktarı
 
% Cl- = ( Bulunan Cl- Ağırlığı / Ws) x 100
 
 
04. Fajans Metodu ile Yapılan Analizler
           
Adsorpsiyon indikatörleri kullanılarak yapılan titrasyon yöntemine Fajans yöntemi denir. Adsorpsiyon indikatörü, organik bir bileşik olup çökelme titrasyonunda oluşan katının yüzeyinde adsorplanma eğilimi gösterir. İdeal olarak adsorpsiyon, eşdeğer noktada oluşur ve renk, çözeltinin renginden farklı bir renge dönüşür. Tipik bir adsorpsiyon indikatörü floresseindir ve Cl- nin AgNO3 ile titrasyonunda kullanılır. Floressein (HIn), sulu çözeltide kısmen iyonlaşır, oluşan floresseinat anyonu çözeltiye sarı yeşil renk verir.
 
HIn  H+ + In-
 
In-, gümüşle renkli bir tuz oluşturur, oluşan bu tuzun çözünürlüğü azdır. İndikatörün etkisini anlayabilmek için Cl- titrasyonunu aşamalı olarak düşünelim. Eşdeğer noktadan önce ortamda Cl- aşırı miktarda bulunmaktadır ve oluşan AgCl çökeleğinin yüzeyinde Cl- adsorplanır, bu durumda çökeleğin yüzeyi aşağıdaki gibi gösterilebilir.
 
AgCl : Ag+ / çökelek :  In- / dış tabaka
 
Oluşan son ürün, çözeltinin renginden farklı bir renk alır ve böylece eşdeğer nokta belirlenir.
 
Adsorpsiyon indikatörlerinin etkisi renkli bir kompleks oluşumuna dayanmaktadır. Burada bu renkli kompleks, Ag+ ile oluşmaktadır. Kompleksin oluşumu çözeltide çok azdır, ancak oluşan kompleksin çökeleğin yüzeyine adsorplanması yoluyla artar. Titrasyonda pH önemlidir, çok düşük pH larda zayıf bir asit olan indikatör, çok az iyonlaşacağından In- derişimi çok düşük olur ve eşdeğer noktanın gözlenmesi zorlaşır. pH nin çok yüksek olması halinde ise gümüşün hidroksit halinde çökelmesi söz konusu olduğundan titrasyon hatalı olur. Verilen bir pH de İndikatörün çok kuvvetli adsorplanmaması gerekir, akis halde oluşan çökeleğin anyonu ile yer değiştirebilir ve eşdeğer noktadan önce renk değişimi gözlenir. Açıktır ki, adsorpsiyon indikatörünün adsorplanması, çökeleğe ait anyonun adsorplanması ile de ilişkilidir. Örneğin, Br- Ag+ ile daha az çözünen bir çökelek oluşturduğundan daha kuvvetli adsorplanır ve bu durumda adsorpsiyon eğilimi daha fazla olan bir indikatöre gerek vardır, böylece İndikatörün adsorplanma olasılığı artar. Çökeleğin kolloidal halde tutulmasını sağlamak için koruyucu bir madde ilavesine gerek duyulabilir. Bu amaçla %2 lik dekstrin çözeltisi kullanılır. Adsorpsiyon olayının başarılı olabilmesi için çözeltinin iyi karıştırılması ve sıcaklığın düşük tutulmasında yarar vardır. Adsorpsiyon indikatörleri ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Adsorpsiyon indikatörleri.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İndikatör                                 Analit               Titrant                          Çözelti Özellikleri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alizarin Kırmızısı                      F-                     Th(NO3)4
                                               F-                     La(NO3)3
 
Bromofenol mavisi                   Hg22+               NaCl                           0,1 M çözelti
                                               Cl-                   Hg2(NO3)2                   0,1 M çözelti
                                               Br-                   Hg2(NO3)2                   0,1 M çözelti
 
Bromokrezol yeşili                   SCN-               AgNO3                        pH 4-5
 
Diklorofloressein                      Cl-                   AgNO3                        pH 4
 
Eosin                                       Br-, I-, SCN-    AgNO3                        pH 2
 
Floressein                                Cl-                   AgNO3                        pH 7-8
 
Metil viyole                              Ag+                  NaCl                           Asidik
 
Ortokrom T                             Pb2+                 K2CrO4                       Nötral, 0,02 M çözelti
 
Rodamin 6G                            Ag+                  NaBr                           HNO3 (< 0,3 M)
 
Torin                                       SO42-               BaCl2                          pH 1,5-3,5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
04.01. Fajans Metodu ile Klorür (Cl-) Tayini
 
04.01.01. Kullanılan Kimyasallar
           
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
%0.2’lik Flüoressein İndikatör Çözeltisi: 0.2 g flüoressein bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır.
Klorsuz nitrik asit (HNO3)
%2’lik dekstrin çözeltisi
Klorsuz kalsiyum karbonat (CaCO3)
 
04.01.02. Deneyin Yapılışı
 
Eğer analiz edilecek örnek katı ise 100-110 °C da bir saat kadar kurutulur ve 0.20-0.25 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Üzerine 50 mL saf su ilave edilir. Eğer örnek sıvı ise üzerine bir miktar saf su eklenerek deneye başlanır. Çözeltinin pH’sı 7 oluncaya kadar duruma göre klorsuz nitrik asit veya klorsuz kalsiyum karbonat eklenir. pH’sı ayarlanan çözeltiye flüoressein indikatör çözeltisinden 6-7 damla ve dekstrin çözeltisinden 4-5 damla eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi kırmızı olduğu ana kadar 0.1 N ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir. Titrasyon sırasında harcanan gümüş nitrat hacmi not edilir  (V).
 
04.01.03. Hesaplamalar
 
Cl’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 35.5
 
 
Örnekteki Cl- Ağırlığı (mg) = 35.5x VAg x NAg
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
 
VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml
 
 
Numunedeki Cl- miktarı
 
% Cl- = ( Bulunan Cl- Ağırlığı / Ws) x 100
 
           
04.02. Fajans Metodu ile Bromür (Br -) Tayini
 
 
04.02.01. Kullanılan Kimyasallar
           
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
%0.1’lik Eosin İndikatör Çözeltisi: 0.1 g eoisn bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır.
Asetik asit
 
04.02.02. Deneyin Yapılışı
 
Eğer analiz edilecek örnek katı ise 1.5-2 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Örnek  50 mL saf su içerisinde çözüldükten sonra 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir.  Eğer örnek sıvı ise belli bir hacimde alınan çözeltini 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir. Bu çözeltiden 50 mL alınarak erlene aktarılır. Üzerine 100 mL saf su, 2-3 mL asetik asit ve 6-7 damla eosin indikatör çözeltisi eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi kırmızı olduğu ana kadar 0.1 N ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir. Titrasyon sırasında harcanan gümüş nitrat hacmi not edilir  (V).
 
04.02.03. Hesaplamalar
 
Br’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 79,90
 
 
Örnekteki Br - Ağırlığı (mg) = 79,90 x VAg x NAgx SF
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml
SF = 500 mL’lik çözeltiden 50 mL alınarak deneye devam edildiği için 500/50 = 10
 
Numunedeki Br – miktarı
 
% Br - = ( Bulunan Br - Ağırlığı / Ws) x 100
 
 
04.03. Fajans Metodu ile İyodür (I-) Tayini
 
04.03.01. Kullanılan Kimyasallar
           
Ayarlı 0.1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisi
%0.1’lik Eosin İndikatör Çözeltisi: 0.1 g eoisn bir miktar %70’lik alkol içerisinde çözüldükten sonra son hacim 100 mL’ye %70’lik alkol ile tamamlanır.
 
04.03.02. Deneyin Yapılışı
 
Eğer analiz edilecek örnek katı ise 5-6 g arasında dördüncü hanesine kadar hassas olarak  (Ws) tartılır. Örnek  50 mL saf su içerisinde çözüldükten sonra 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir.  Eğer örnek sıvı ise belli bir hacimde alınan çözeltini 500 mL’lik balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir. Bu çözeltiden 50 mL alınarak erlene aktarılır. Üzerine 100 mL saf su ve 6-7 damla eosin indikatör çözeltisi eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi kırmızı olduğu ana kadar 0.1 N ayarlı gümüş nitrat ile titre edilir. Titrasyon sırasında harcanan gümüş nitrat hacmi not edilir  (V).
 
04.03.03. Hesaplamalar
 
I’ un Atom Ağırlığı = Eşdeğer Ağırlığı = 126.9
 
Örnekteki I- Ağırlığı (mg) = 126.9x VAg x NAgx SF
 
NAg = Ayarlı AgNO3 çözeltisinin normalitesi,
VAg = Harcanan AgNO3 hacmi, ml
SF =  500 mL’lik çözeltiden 50 mL alınarak deneye devam edildiği için 500/50 = 10
 
Numunedeki I- miktarı
 
% I- = ( Bulunan I- Ağırlığı / Ws) x 100
 

Mesajınıza teşekkür eden üyeler:

suheda12, kimyarf

Bu mesaj için, 2 üye teşekkür etti!
Kayıtlı
sozcubukcu
Ziyaretçi
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2009, 06:23:39 ÖÖ »

Böyle dönem ödevi konusu mu olur?
"Kimyasal tepkimelerde nicin cökelek olusur" sorusunun kendisi bile kendi icerisinde anlamsiz.
Böyle bir sorunun tek cümlelik cevabi varken, bu konudan dönem ödevi veren zihniyeti kiniyorum.
Kayıtlı
AYŞE BAL
Ziyaretçi
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2009, 12:12:26 ÖS »

beyfendi cevaplasaydınız siz benim yerime o zamn böyle birsey yazacağına net cevap koy ortaya konuyla ilgili
Kayıtlı
Baldassare
Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2009, 01:13:34 ÖS »

Böyle dönem ödevi konusu mu olur?
"Kimyasal tepkimelerde nicin cökelek olusur" sorusunun kendisi bile kendi icerisinde anlamsiz.
Böyle bir sorunun tek cümlelik cevabi varken, bu konudan dönem ödevi veren zihniyeti kiniyorum.

beyfendi cevaplasaydınız siz benim yerime o zamn böyle birsey yazacağına net cevap koy ortaya konuyla ilgili

Lütfen gereksiz gerginlik yaratmayalım. Ayşe Hanım yardımcı olmaya çalışmış. Öbür taraftan konu zaten anlamsızsa öğretmen neden böyle bir ödev vermiş onu da sorgulamak lazım...
Kayıtlı
AYŞE BAL
Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Mayıs 05, 2009, 01:19:06 ÖS »

tesekkur ederim emre bey bencede gerginliğe gerek yok ama öyle yazması anlamsızca ben sadece bilgileri sundum eleme yapmak ve gerekli bilgileri almak ihtiyacı olana aittir
Kayıtlı
sozcubukcu
Ziyaretçi
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2009, 07:15:38 ÖÖ »

Nasil yanlis anladiniz anlamiyorum? Ayse Hanim, benim yazdiklarimla sizin hic bir ilginiz yok. Ben dönem ödevini veren ögretmeni kiniyorum zaten, size hicbirsey söyledigim yok ki.
Emre bey, siz de nereden cikardiniz gerginlik cikardigimi. Sizin dediginiz gibi ögretmen neden böyle sacma bir ödev vermis diyorum.

Yazdiklarimi bir daha okuyunuz lütfen.

Kayıtlı
AYŞE BAL
Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2009, 11:03:27 ÖÖ »

Tekrar özür diliyorum sizden
Kayıtlı
Baldassare
Ziyaretçi
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2009, 11:49:50 ÖÖ »

Nasil yanlis anladiniz anlamiyorum? Ayse Hanim, benim yazdiklarimla sizin hic bir ilginiz yok. Ben dönem ödevini veren ögretmeni kiniyorum zaten, size hicbirsey söyledigim yok ki.
Emre bey, siz de nereden cikardiniz gerginlik cikardigimi. Sizin dediginiz gibi ögretmen neden böyle sacma bir ödev vermis diyorum.

Yazdiklarimi bir daha okuyunuz lütfen.Size katılıyorum ama gerginliği yaratanın da siz olduğunuzu düşünmüyorum...Gülümseme Adınızı bilmediğim için hitabetimi mazur görün...
Kayıtlı
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  


Link Parkı : Hedef Kitlenize Ulaşın..
Link almak için tıklayınız   l      Link almak için tıklayınız l


MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines | Sitemap XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal