Gaz Soruları

(1/1)

Buzkent:
Arkadaşlar kimya hocamız aşağıdaki soruları verdi ve bizi sınavda bunlardan sorumlu tuttu.. Rica etsem çözümlerini paylaşabilir misiniz? (Özellikle cam boru ve ideal gaz denklemi soruları)

Şimdiden teşekkür ederim...

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor
Kayıt Olunuz Ya da Giriş Yapınız

Buzkent:
Yardım edebilecek olan yok mu arkadaşlar, benim için çok önemli :(

cemistry:
yardım istiyorsan soruları kendin buraya yaz.kimse indireceğim diye uğraşmaz

floroantimonikasit:
oh maşşallah baya bi sorun varmış. ben ilk sayfadakileri çözem
1- P1.V1 = P2.V2
a) 1.1 = 2.P2
P2 = 0.5 atm
b) 1.1 = 0.5.P2
P2 = 2 atm
2-CH4 ün basıncı 40 cmHg = 0,53 atm
CH4 : 16 g/mol = m/16 mol CH4
O2 : 32 g/mol 4m/32 = 2m/16 mol O2
İdeal gaz denklemini oranlarsak
P1.V1/n1.T1 = P2.V2/n2.T2
V sabit
0,53/(m/16).300 = P2/(3m/16).400
m sabit olduğuna göre n lerin oranı 1/3 olur
0.53/300 = P2/(3.400)
P2 = 2.12 atm
2,12 atm = 161,12 cmHg
161 - 76 = 85 cm olur.
3- 16/64 = 0.25 mol SO2
    16/32 = 0.5 mol O2
O2 nin mol sayısı SO2 nin 2 katıdır. P,T sabit
V1/n1 = V2/n2
0,2/0,25 = V2/0,5
V2 = 0,4 L
= 400 cm3
4.
a) 76 cmHg
b)1,0133 bar
c)0,5 atm
d)152 torr
5.
Burada mantık yürütelim. He gazı o cıvayı öyle tutabildiğine göre alttan atmosfer basıncı etki ediyor. Ancak aşağı doğru gitmeye çalışan cıva bunu dengeliyor. O zaman He un basıncı 76-4 = 72 cmHg dir.
2.düzenekte cıva He un üzerine baskı yaptığı için He un basıncı cıvanın basıncı + atmosfer basıncına eşittir. Yani 80 cmHg
1.hacmi 20 olarak düşünelim ne de olsa borunun kesiti aynı
P1.V1 = P2.V2
72.20 = 80.V2
V2 = 18 cm olur.
6.
a)P.Ma = d.R.T
d = 8/2,8 = 2,857 g/L
1.Ma = 2,857.0,0821.273,15
Ma = 64,07 g/mol
b)64,07 - 2.16 = 32.07 g/mol dür.(S)
7.
İdeal gaz denklemini oranlayalım.
P.Ma = d.R.T
P.Ma = d.R.T
T sabit
P1.Ma(1)/d1 = P2.Ma(2)/d2
d=m/V
P1.Ma(1)/(m1/V1) = P2.Ma(2)/(m2.V2)
3P.1M/(m1/4V) = P.4M/(m2.V)
3P.1M.m2.V = P.4M.m1.4V
3.m2 = 16.m1
m1/m2 = 3/16
8.
a)Eşit kütlede CH4 ve He diyor.
Kütleyi m alalım
He : 4 g/mol = 4m/16 mol
CH4 : 16 g/mol = m/16
Karışımda He un mol kesri (4m/16)/(5m/16) = 0.8 dir.
2.durumda He un kısmi basıncı 0,2 atm olduğuna göre bütün gazın basıncı 0,25 atm dir.
P1.V1 = P2.V2
3.2 = 0,25.V2
V2 = 24 L = son hacim
İlk kabın hacmi 2 L olduğuna göre 2.kabın hacmi 22 L dir.
b) Zaten son basıncı bulmuştuk. 0,25.76 = 19 cmHg olur
9.
Y nin mol sayısı değişmediğine göre hacmi 2 kat azalmıştır.
Azalan hacmin yerini X doldurmuştur. 4V/2 = 2V hacim azalması olmuş.
X in başlangıç hacmi:
P,T sabit
V1/n1 = V2/n2
4V/4n = V2/n
V2 = V L
X in hacmi 3 katına çıktığına göre 2n mol X eklenmiştir.
10.
a)İdeal gaz denklemini 7.sorudaki gibi oranlayalım
Ma sabit,T sabit
P1/d1 = P2/d2
1/1.25 = P2/(1,25/4)
P2 = 0,25 atm
b)X gazının mol kütlesi soruluyor.
X gazının hacmi 22.4 L ise grafiğe göre yoğunluğu 1,25 g/L dir.
22.4 L . 1,25 g.L^-1 = 28 g
c)
22.4 L
11.
C2H6:30 g/mol
6/30 = 0.2 mol C2H6
P,T sabit
V1/n1 = V2/n2
V/0,2 = 2V/n2
n2 = 0,4 mol
16 g / 0,4 mol = 40 g/mol -> C3Hx in molekül ağırlığı
36 + (x.1) = 40
x = 4
-------------------
son 2 soruyu yapmağa üşendim annemde evi süpür diyor

Buzkent:
Çok teşekkür ederim, haklısınız bayağı bir soru var :)

Navigasyon

[0] Mesajlar